Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với Chính sách cookie của chúng tôi. Đây là văn bản quan trọng để thông báo về việc chúng tôi sử dụng cookie trên trang web venuscasinovietnam.click. Việc sử dụng cookie là một phương pháp thông thường để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt hơn cho người dùng.

Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian để phản ánh sự thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookie hoặc bất kỳ quy định pháp luật mới nào liên quan đến cookie. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra chính sách này định kỳ để có được thông tin mới nhất.

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc điện thoại di động) khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng giúp trang web nhận biết thiết bị của bạn và lưu trữ một số thông tin về các hoạt động truy cập và tương tác của bạn trên trang web.

Cookie có thể được cài đặt bởi chủ sở hữu trang web bạn đang truy cập (cookie đã được cài đặt từ nơi bạn đang truy cập, gọi là 'cookie của trang web này') hoặc bởi một bên thứ ba (cookie đã được cài đặt từ một trang web khác, chẳng hạn như quảng cáo hoặc phân tích dữ liệu).

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để cho phép bạn truy cập và sử dụng các tính năng cơ bản trên trang web, chẳng hạn như truy cập vào khu vực bảo mật hoặc sử dụng giỏ hàng.
  • Cookie chức năng: Những cookie này cung cấp các tính năng bổ sung hoặc cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, chẳng hạn như nhớ các thông tin đăng nhập hoặc các cài đặt ngôn ngữ.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để hiểu cách bạn tương tác với trang web và để cải thiện các dịch vụ và nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để thu thập thông tin thống kê và phân tích trang web. Những bên thứ ba này có thể đặt cookie vào thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

3. Quyền tự do của bạn

Bạn có quyền chọn không chấp nhận cookie hoặc có thể xóa cookie đã được cài đặt trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách.

Bạn cũng có thể điều chỉnh các cài đặt của trình duyệt để tự động từ chối cookie hoặc cung cấp cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Vui lòng tham khảo các cài đặt trình duyệt để biết thêm thông tin chi tiết.