Chính sách bảo mật

Tại venuscasinovietnam.click, chúng tôi biết rằng quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia khảo sát, gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và các thông tin khác cần thiết.

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng công nghệ như cookies. Thông tin này không dùng để xác định cá nhân mà chỉ sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Địa chỉ IP
  • Loại trình duyệt
  • Hệ điều hành
  • Trang web tham khảo

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn.

Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi không còn cần thiết để duy trì các dịch vụ của trang web hoặc khi chúng tôi bị yêu cầu xóa thông tin đó bởi quy định pháp luật.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy bỏ.

  • Chúng tôi sử dụng phương thức mã hóa SSL để bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình truyền tải.
  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên cần thiết để xử lý thông tin đó.
  • Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật như phần mềm chống vi-rút và tường lửa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cam kết giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn và sẽ không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn.