Điều khoản sử dụng

Xin lưu ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web venuscasinovietnam.click đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Điều khoản này có thể thay đổi mà không cần bất kỳ thông báo trước nào, do đó bạn nên kiểm tra điều khoản này thường xuyên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web venuscasinovietnam.click và tất cả các nội dung liên quan đều thuộc sở hữu và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi nội dung trên trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ vi phạm nào đều bị nghiêm cấm và có thể khiến bạn chịu trách nhiệm hình sự và dân sự theo quy định của pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ trên trang web venuscasinovietnam.click bao gồm nhưng không giới hạn đến các tên miền, logo, tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa và bất kỳ nội dung nào khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu được cấp phép. Việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự ủy quyền từ chúng tôi hoặc các bên sở hữu đi kèm có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

2. Sử dụng trang web

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web venuscasinovietnam.click, bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định, quy tắc và hướng dẫn được đề ra trong các phần khác nhau của trang web. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây hại, làm gián đoạn hoạt động của trang web, hoặc vi phạm quyền của chúng tôi hoặc của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan có thể gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất dữ liệu, mất lợi nhuận, hoặc mất kinh doanh.

3. Liên kết đến bên thứ ba

Trang web venuscasinovietnam.click có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này. Việc sử dụng các liên kết này là trách nhiệm của bạn và chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của những trang web được liên kết trước khi sử dụng.

  • Mọi thông tin truyền tải qua mạng không được đảm bảo bởi chúng tôi là an toàn và có thể bị xâm phạm bởi bên thứ ba không được ủy quyền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc truyền tải thông tin qua mạng có thể gây ra.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hiện có để đảm bảo an toàn và không lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không phải thu thêm sự đồng ý của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị xâm phạm, do đó chúng tôi khuyến nghị bạn không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm trên trang web này.